TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ THẢO

Trường Tiểu học Chí Thảo tổ chức Tuyên truyền 70 năm chiến Thắng Biên Giới và giải phóng Cao Bằng; công viên địa chất non nước Cao Bằng; Tuyên truyền "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2020 chủ đề: Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời; chăm sóc, vệ sinh bồn hoa cây cảnh.

Bài viết liên quan