Liên Đội trường Tiểu học Chí Thảo

Sáng ngày 28/11, Liên đội trường Tiểu học Chí Thảo tổ chức ra quân lao động dọn dẹp vệ sinh khu di tích lịch sử cách mạng Đông Bó Lình. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thông qua hoạt động này nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các em Đội viên về truyền thống cách mạng của dân tộc ta.

Nhãn

 

Bài viết liên quan