LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Hôm nay 26/11/2020 Chi bộ trường Tiểu học Chí Thảo tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Trịnh Thị Sáu.

Nhãn

 

Bài viết liên quan