Học sinh trường Tiểu học Chí Thảo ủng hộ lũ lụt miền Trung

 Để phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân tương ái”, trường tiểu học Chí Thảo phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Bài viết liên quan