24/12/20  Tin của trường  95
Dân tộc Việt Nam có một nền văn hóa, một bề dày lịch sử lâu đời. Đó là những ngày đầu của vua Hùng dựng nước cho đến những năm tháng đấu tranh giữ nước và xây dựng Tổ quốc. Từng chặng đường, từng giai đoạn đã ghi lại những mốc son chói lọi, là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam.Ai đã đi qua những ...
 28/11/20  Tin của trường  100
Sáng ngày 28/11, Liên đội trường Tiểu học Chí Thảo tổ chức ra quân lao động dọn dẹp vệ sinh khu di tích lịch sử cách mạng Đông Bó Lình. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thông qua hoạt động này nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các em Đội viên về truyền thống cách mạng của ...